Seleccionar página

Christmas Wall Gallery

25,00 

Son Formas exagonais con unha foto impresa en formato 20×20 super elegantes para decoras os nosos espazos mais impoortantes , o prezo que se indica é por unidade.
Prezo con foto incluida
Vendese por unidades

Unha vez comprado o Portafoto enviar un mail a viluxfotografia@gmail.com cos seguintes datos:
Nome do cliente
Nome do Modelo (se realizou sesión connosco)
Referencia pedido (Aparece no resgardo que emite a paxina web ao realizar o pedido)
Referencia fotos escollida para montar o produto