A Fundación Mayeusis iniciou un novo proxecto, a criación da Imagine Jazz Orchestra, unha banda de jazz. E como todas as cousas que se incian para que teñan exito é necesario construilas pola base, a base para iniciar un proxecto como este é escoller aquelas persoas que van facer parte del. Nestas audicións Joan Chamorro, o encargado de crear a orquestra, escolleou os que irian ser membros de dita formación. Na reportaxe interesabame destacar a implicación de todos os participantes desde o Director ata os candidatos , iso é o que tratei de plamas nas tomas.