Neste apartado meu traballo mais persoal que realizo en dous aspectos, o primeiro como fotografía decorativa e outro que reflexa mais o concepto de fotografía de autor.
Tanto as fotografías de temática decorativa como as de autor podense adquir desde este mesmo site. A fotografía de autor en alguns casos poden ser series numeradas polo que están limitadas a un numero de impresións concretas para garantir a adqusición de obras únicas.