Entendo o traballo de Comuñón como a oportunidade de realizar unha sesión fotográfica que transcenda a propia Comuñón e se converta na historia do protagonista que nese momento  pasa da idade infantil a adolescencia.

As fotos de Comuñón non deixar  de  ser unha sesión e como tal sesión tratase de contar a historia do/s protagonistas.

Para contar esta historia de maneira completa teño algúnhas estratexias:

-Non me limito a tirar fotografías en poses e atuendo especifico da Comuñón senón que comezo as sesións de maneira mais sport
-Incorporo a familia nas fotos
-Termino fotografando ao protagonista con algun elemento que aporte el mesmo e que o identifique con algunha afección que teña.

Estas sesións pódense realizar en Plató ou en Exterior e incluso en moitas ocasións os pais optan por unha dobre sesión (Plató+Exterior)