Clara é unha clienta con experiencia, fai cousa de catro anos realizara a sesión da Comuñón da súa irmán e como é habitual fixeramos fotos de familia así que en certo modo Clara repite experiencia.
Diana, a mamá de Clara, deixoume absoluta liberdade creativa a hora de realizar a sesión e como eu xa coñecía os seus gustos foi moi sinxelo conectar no momento de facer as fotos.
Busquei poses extravertidas, divertida, diferentes pouco clásicas o mesmo para as fotos do grupo familiar como para as fotos individuais de Clara.
O feito de que clara trouxera para a sesión o seu Ukelele deille as fotos un toque moi persoal.