Fine Art significa belas artes por iso podemos decir que fotografía Fine Art significa fotografía artística. A fotografía Fine Art  consiste en crear unha obra de arte a través do procesado dunha foto, o que se consigue coa edición e ese toque máxico, esa atmosfera artística. A fotografía Fine Art non deixa de ser un medio de expresión do fotógrafo, xa que pode crear unha obra de arte a través dunha foto correcta.