Audicións Image Jazz Orchestra

Audicións Image Jazz Orchestra

Sesións Vodas Comuñóns Empresas Fotografia Decorativa Clientes A Fundación Mayeusis iniciou un novo proxecto, a criación da Imagine Jazz Orchestra, unha banda de jazz. E como todas as cousas que se incian para que teñan exito é necesario construilas pola base, a base...